Odpady

Żyjemy w erze odpadów i śmieci. Brzmi to mało optymistycznie, ale ilość odpadów generowanych przez człowieka każdego dnia jest zatrważająca. Nawet w czasie procesu produkowania, produktem ubocznym są odpady różnego rodzaju. Niektóre z nich są w pewnym sensie pożyteczne, gdyż można je ponownie przetworzyć. Niestety większość to odpady nieodnawialne, które należy składować lub zutylizować, a co za tym idzie, truć środowisko naturalne. Czy człowiek jako jednostka może przyczynić się do ochrony środowiska? Oczywiście, wystarczy aby segregował śmieci, ograniczał zużycie wody oraz jak najczęściej stosował jednorazowe produkty, które kwalifikują się później do recyclingu. Poznajmy świat jednorazowych produktów.