Bezpieczne przechowywanie baterii i akumulatorów

Odsiarczanie akumulatora - zatem traktowanie impulsami podwyższonego napięcia albo utrzymanie na ciągłe pod podwyższonym napięciem ma niestety także niszczące działanie oraz nie może być przeprowadzane zbyt w wielu sytuacjach. Wspólnie ze spadkiem rezystancji sytuacja ulega przemianie - ładowarka prowadząca odsiarczanie ma obowiązek wychwycić taki czas oraz należycie zmodyfikować parametry aby nie doprowadzić na wydzielenia nadmiernej mocy. Utrzymywanie podwyższonego napięcia poprzez dużo godzin albo dni doprowadzi do traty elektrolitu, co dla akumulatorów bezobsługowych oznacza całkowite wyeksploatowanie i konieczność wymiany.

Bezpieczne składowanie baterii oraz akumulatorów wymaga zapewnienia odpowiednich warunków. W kapitalnej sytuacji zakupione ogniwa winny być wprowadzone od razu do eksploatacji. Typowo nie to jest prawdopodobne oraz wymagane jest utrzymywanie określonego zapasu, zaś nie jest wskazane robienie zakupów ze zbyt dużym wyprzedzeniem.

Jakiekolwiek ogniwa chemiczne podatne są na utratę ładunku elektrycznego - samo-rozładowanie. Intensywność samorozładowania baterii zależna jest od wariantu ogniwa, wariantu baterii, stopnia zużycia (ewentualne zwarcia) , a oprócz tego od czynnika na jaki mamy największy wpływ - od temperatury. Dla lwiej części baterii dobre będzie przechowywanie w temperaturze 6-15 st. C.

Pozostawienie akumulatora żelowego w stanie rozładowania stwarza, zasiarczenie - zatem formowanie się coraz sporych kryształów siarki na płytach. Przebieg tego wariantu jest odwracalny, podczas gdy nie doprowadzić do utworzenia wysokich kryształków (długie magazynowanie z obniżonym napięciem) wystarczy zwykłe doładowanie akumulatora.

Pomocą dla akumulatora, o jakim wszyscy ludzie zapomnieli i uległ powolnemu rozładowaniu wskutek długotrwałego magazynowania, może stać się ładowarka z funkcją odsiarczania. Ładowarka taka organizuje badania a potem traktuje akumulator serią impulsów podwyższonego napięcia. Takie działania najczęściej mogą odbudować duży procent utraconej pojemności.

Bateryjki ołowiowo kwasowe - zatem akumulatory żelowe jak i akumulatory AGM winny zostać sprawdzane co 3-6 miesięcy również w wypadku obniżenia napięcia poniżej 12,6 V doładowywane. Sprawdzanie opłaca się realizować częściej jeżeli baterie są przechowywane w wartościach temperatury powyżej 20 stopni C. Zalecenia takie mają okazję się różnić zależnie od od marki i stale godzi się się stosować do zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji danego modelu.