Prawo kupującego - gwarancja

Gwarancja i reklamacja

O gwarancji mówimy wtenczas, sprzedający wydaje ludziom do sprzedawanego artykułu dokument, wystawiany przez niego samego też przez producenta. Dobrze jest podkreślić, że wystawienie gwarancji nie jest obowiązkowe. Musi ona zawierać fakty tyczące się adresu oraz logo gwaranta, powinności oraz upoważnienia kupującego oraz dodatkowo długość gwarancji. Przepisy prawa nie narzucają producentom długości trwania gwarancji, sami decydują według swojego uznania.

Reklamacje mamy ustawodawstwo zgłosić sprzedawcy w 2 lat od podpisania umowy. Jeżeli zgłaszamy reklamacje powinniśmy ją zaprezentować na piśmie, żeby w wypadku jakichkolwiek niejasności mieć dowód zgłoszenia reklamacji.

Tak samo jak przypadku W zawierania uzgodnienia, by reklamacja była istotna ma obowiązek zawierać: datę zgłoszenia, określenie sprzedawcy oraz nasze dane osobowe , a oprócz tego określenie towaru, który reklamujemy.

Sprzedający ma XIV dni na rozpatrzenie oraz ustosunkowanie się do złożonej przez Ciebie reklamacji, w wypadku nie dotrzymania przez sprzedawcę tego terminu, reklamacja zostaje uznana na naszą korzyść.

Reklamacji podlegają również wytwory przecenione, marketingowe podczas gdy obniżony towar przed zakupem nie posiadał żadnych wad.

Brak jest przepisów nakazujących sprzedawcy przyjęcie zakupionego przez nas wyrobu oraz zwrot gotówki. Wszystko jest zależne od dobrej woli sprzedawcy. Większość handlowych punktów z uwagi na zachowanie pozytywnego imażu swojej marki ustala furtki zezwalające na zwrot zakupionych towarów w określonym czasie od daty zakupu.